Λίγα λόγια για την EVOLUTION INSURANCE COMPANY Ltd


Η EVOLUTION INSURANCE COMPANY Ltd ιδρύθηκε το 2003 και δραστηριοποιείται στους κλάδους

Πιστώσεων & Εγγυήσεων, Εγγυήσεων Έργων & Υποδομών, Eγγυήσεων Τίτλων Ιδιοκτησίας,

Χερσαίων Οχημάτων και στις Πρωτασφαλίσεις.

Η EVOLUTION INSURANCE COMPANY Ltd (Company No. 88737) έχει άδεια λειτουργίας και

εποπτεύεται από την αρμόδια Εποτική Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών του Γιβραλτάρ

(Gibraltar Financial Services Commission). Η εταιρία με αριθμό αδείας FCA 227649 από την

εποπτεύουσα αρχή της Μεγ. Βρετανίας (UK Financial Conduct Authority) μπορεί να εκδίδει

συμβόλαια και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Με έδρα το Γιβραλτάρ (κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης), η EVOLUTION διαθέτει “διαβατήριο”

για όλες της χώρες - μέλη της Ε.Ε. στις οποίες και μπορεί να αναλαμβάνει ασφαλιστικούς κινδύνους.

Σήμερα η EVOLUTION, εκτός από την Ελλάδα και την Μεγ. Βρετανία, έχει ενεργή παρουσία στο

Βέλγιο, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ολλανδία, στην Ιρλανδία, στο Λουξεμβούργο και στην Ιταλία.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την διαδικτυακή διεύθυνση της evolution.